Autenticitet

Vekselererstang, remakeWarwik tilstræber og fastholder et højt niveau af autenticitet orienteret omkring historisk evidens. Der er f.eks. påbud om at alle medlemmer skal have tøj, der kildemæssigt kan henføres til årtierne 1460-1480; vi kalder det vores “dragt-krav”. Der er tilsvarende retningslinjer for alt andet udstyr i gruppen. Blandt de primære undtagelser er genstande, der benyttes i gruppens foredragsaktiviteter, så vidt disse er beregnet til at give et bredere indtryk af udvikling og tidslige strømninger i middelalderen. Gruppens lydanlæg, der bruges til en del af vores formidling, afviger selvfølgelig åbenlyst; men vi anser det for vigtigere at selv et stort publikum reelt kan følge med og få udbytte af vores aktiviteter.

Indenfor disse rammer, og uanset vores kompetenceområder, er størstedelen af vores udstyr naturligvis personlige fortolkninger. Udførelsen er baseret på praktiske undersøgelser, og støttet af den forskning og historiske kilder, der har været til rådighed. Ingen ved imidlertid om forfatteren af et manuskript har været partisk, Vekselererstang, kildeom han har løjet, eller om han ikke havde tilstrækkelig viden om emnet. Desuden kan dansk kildemateriale være sparsomt på mange områder; her bliver vi derfor ofte nødt til at inddrage kilder fra f.eks. Tyskland, Nederlandene eller Burgund.

Med alt dette in mente forsøger vi at lave en så generel og præcis fortolkning af senmiddelalderen som muligt, som en integration af alle de indtryk og kilder vi råder over fra den pågældende periode.

På denne måde er vi i stand til f.eks. at reproducere en kjole fra ca. 1470. Den vil ikke være en nøjagtig kopi, men vi låner aspekter fra hundredevis af kjoler for at kunne præsentere en nøjagtig fortolkning af 1400-tallets tøj. Det samme princip kan udbredes til alle gruppens andre formidlingsaktiviteter.