[:da]Autenticitet[:en]On Authenticity[:]

[:da]Vekselererstang, remakeWarwik tilstræber og fastholder et højt niveau af autenticitet orienteret omkring historisk evidens. Der er f.eks. påbud om at alle medlemmer skal have tøj, der kildemæssigt kan henføres til årtierne 1460-1480; vi kalder det vores “dragt-krav”. Der er tilsvarende retningslinjer for alt andet udstyr i gruppen. Blandt de primære undtagelser er genstande, der benyttes i gruppens foredragsaktiviteter, så vidt disse er beregnet til at give et bredere indtryk af udvikling og tidslige strømninger i middelalderen. Gruppens lydanlæg, der bruges til en del af vores formidling, afviger selvfølgelig åbenlyst; men vi anser det for vigtigere at selv et stort publikum reelt kan følge med og få udbytte af vores aktiviteter.

Indenfor disse rammer, og uanset vores kompetenceområder, er størstedelen af vores udstyr naturligvis personlige fortolkninger. Udførelsen er baseret på praktiske undersøgelser, og støttet af den forskning og historiske kilder, der har været til rådighed. Ingen ved imidlertid om forfatteren af et manuskript har været partisk, Vekselererstang, kildeom han har løjet, eller om han ikke havde tilstrækkelig viden om emnet. Desuden kan dansk kildemateriale være sparsomt på mange områder; her bliver vi derfor ofte nødt til at inddrage kilder fra f.eks. Tyskland, Nederlandene eller Burgund.

Med alt dette in mente forsøger vi at lave en så generel og præcis fortolkning af senmiddelalderen som muligt, som en integration af alle de indtryk og kilder vi råder over fra den pågældende periode.

På denne måde er vi i stand til f.eks. at reproducere en kjole fra ca. 1470. Den vil ikke være en nøjagtig kopi, men vi låner aspekter fra hundredevis af kjoler for at kunne præsentere en nøjagtig fortolkning af 1400-tallets tøj. Det samme princip kan udbredes til alle gruppens andre formidlingsaktiviteter.[:en]Vekselererstang, remakeWarwik require and maintains a high level of authenticity. This implies a required basis of valid historical evidence. For instance, there is a standing rule that members of the group must possess (and wear) clothing which positively belongs to the decades 1460-1480. Similar rules apply to all other equipment we possess. Among the obvious exceptions are the items used for historical talks/lectures given by the group, insofar as they seek to convey a broader impression of developments and the changing fashions and ways of the medieval age.

Within this framework and regardless of our personal area of expertise, the workmanship of most of our equipment is and remain personal interpretations. They are based on our own studies, common research and historical sources. However, nobody knows whether the author of some particular manuscript has been biased,Vekselererstang, kilde a liar or simply ignorant of the subject matter. Similarly, it can be difficult (if not impossible) to obtain certain historical facts from within Denmark; in such cases we must often turn to sources from e.g. Germany or Burgundy.

Minding all of this, we try to establish an image of the late medieval period which is as accurate as possible. It is composed of all the impressions and source materials which have been available to us.

In this way, we are able to e.g. recreate a dress in line with 1470-1480 A.D. Not as an exact replica, but rather based on hundreds of impressions from other contemporary dresses. Hence we obtain a reliable interpretation of a late 15th century dress. This principle can be extended to all the re-enactment activities offered and used by Warwik.[:]