Byen Warwik

Warwik er det middelalderlige navn for den jyske by Varde. Byen omtales allerede i 1100 tallet som Warwik eller Warwath. Dette er en sammensætning af “War” og “wik”, hvilket er ordene for “Vadested” og “vig”. Navnet hentyder til byens beliggenhed nær den nordlige ende af Ho bugt ved Varde å. I 1234 er Warwik stadig en flække, der dog efterhånden giver ophav til det, der senere bliver Varde Syssel (et len), og byen får i 1442 købstadsprivilegier tildelt af kong Christoffer af Bayern. Dette sker dog først efter bondeoprøret i 1439, hvor sultende og utilfredse bønder angriber kongsborgen senere kendt som Vardehus og brænder denne ned til grunden. Kongen reagerer prompte med at sende tropper til byen hvor oprørerne slås ned og dele af byen bliver brændt af.