Barberkirurgi

Bartskæreren (Barberkirurgen) var middelalderens læge, der med brændejern, igler, urter og knive kurerede alskens dårligdomme.

Den middelalderlige medicin var først og fremmest baseret på værkerne af den græske læge Galen (129-200 AD). Heri var opridset læren om de 4 elementer, der korresponderede med de 4 primære kropsvæsker, navnlig blod, slim, sort galde og gul galde. Var disse væsker i ubalance blev man syg, og man måtte derefter via kost og forskellige indgreb bringe væskerne i balance igen. Hvad mange ikke ved, er at der i middelalderen også var en avanceret kirurgi, der blandt andet er beskrevet i kirurgiske originalskrifter fra 1326 og 1363.

Warwiks bartskærere arbejder til stadighed med indsamling af viden omkring barberkirurgernes virke, og fremstiller selv rekonstruktioner af middelalderlige kirurgiske instrumenter efter de originale metoder.

Indenfor gruppens regi formidles barberkirurgi som et “åbent telt” dialog-foredrag. Et traditionelt foredrag i lejrens rammer er upraktisk. Ikke desto mindre er formidlingen typisk programsat, f.eks. under overskriften “Barberkirurgen fortæller”, med et angivet start- og sluttidspunkt, imellem hvilke alle interesserede publikummer vil kunne søge til Warwiks lejr og opleve middelalderens interessante og overraskende begreber om lægevidenskab. Her fortælles bl.a. om kirurgi og læren om de 4 kropsvæsker (Den galenske metode). På særlig forhåndshenvendelse fra arrangører kan vi derudover tilbyde at give publikum mulighed for at opleve levende lægeigler – dog uden åreladning.

Beregnet publikumstørrelse: 30-50 personer. Om nødvendigt benyttes mobilt lydanlæg (ingen installationer påkrævet).

Barberkirurgen tilbyder også traditionelle foredrag om middelaldermedicin tilpasset publikum i en foredragssal, komplet med dias-fremvisning m.m. Disse afvikles imidlertid konsekvent udenfor Warwik’s fælles regi, på selvstændig aftale og kontrakt. For yderligere informationer kan Janus og Malene kontaktes telefonisk (opkaldsnumre angivet i kolonnen til højre).