Fra Jord til Bord: Jagt i middelalderenMedieval Hunting Customs

Phillip fra-jord-til-bord 1Warwik tilbyder programsatte formidlingsforedrag omhandlende 1400-tallets jagtskikke og -praksis.

Foredragene varer 30-45 minutter og afholdes fra en formidlings-stand i Warwik’s lejr. De tager udgangspunkt i fremvisning af jagtvåben samt hands-on oplevelser af pilespidser, dyreskind og knogler fra et udvalg af 1400-tallets jagtbare dyr. Herunder fortælles om forskellige jagttyper og -traditioner, hvori der også fokuseres på paralleller og forskelle mellem jagtregler før og nu. Desuden diskuteres brugen af jagthunde, byttedyrenes anatomi og adfærd, jagtperioder/sæsoner samt den interessante rolle som fabeldyr har spillet i jagthistorien.

Efter aftale med arrangørerne kan dette formidlingskoncept inkludere slagtning og udskæring af vildt. Her benyttes nyslagtede eksemplarer af kanin, hane eller fasan. Publikum får dermed en oplevelse af dyrets anatomi og den generelle proces fra jagten til den endelige tilberedning af disse dyr. Herunder vil også madlavningspraksis omkring vildt blive berørt.

Af hygiejninske hensyn kan nogen brug af plastikafdækning forekomme under slagtning/udskæring. Jf. autenticitet søges dette naturligvis minimeret.

Varighed ca. 30-45 minutter. Beregnet publikumstørrelse: 50-100 personer. Vi benytter mobilt lydanlæg (ingen installationer påkrævet).Warwik offers programme-scheduled talks on the customs and practice of the hunt in the 15th century.

The talks are 30-45 minutes long and are held from a stand in Warwik’s camp. They consist of a display of hunting weapons and hands-on experience of e.g. arrow points, furs/pelts and bones from a selection of 15th century game. Different types of hunting and their respective traditions are discussed, with a certain focus on the parallels and differences in hunting rules then and now. The talk also includes the use of hounds in the hunt, game anatomy and behaviour, hunting seasons and the very interesting role played by imaginary (supernatural) animals through medieval hunting history.

Upon special arrangement, the concept of these talks can be extended to also include the slaughtering and cutting of game based on (very) recently killed specimens of rabbit, cockrel or pheasant. This offers the audience an experience of the overall arc from hunt to final cooking of these animals. The discussion will briefly touch upon the cooking habits related to game.

Duration: 30-45 minutes. Audience size: 50-100 persons. We use a mobile speaker system (no installations required).