Smykker og guldsmedekunst

HMD_2012nMan kan sige utroligt meget om folk ved at betragte de ting, de bærer på deres person. Dette er lige så sandt nu som det var i middelalderen. Og hvilke personlige ejendele har vel nogensinde været så højt skattede som smykker?

Warwik præsenterer et foredrag, der omhandler middelalderens smykkebrug og guldsmedekunst – samt al den tro, overtro og symbolik der generelt knyttede sig til datidens smykker.

Under overskriften “Intet middelaldersmykke er tilfældigt” beretter Warwiks ‘handelsmand’ om danske og europæiske smykkefund på tværs af hele middelalderen, fra ca. år 1000 og frem til 1500-tallet.

Foredraget er “hands on” og tager udgangspunkt i efterligninger af ægte middelaldersmykker både fra indland og udland. Narrativet tilsigter at give folk forståelse ikke bare for smykkerne selv men også hele “bagtæppet” – den samtidige kontekst smykkerne blev fremstillet og anvendt i. Således berøres f.eks.

  • Datidens guldsmedeteknikker
  • Metaludvinding
  • Tilgængelighed: Ædelmetaller og smykkesten
  • Sociale dogmer (sømmelighedslove, osv.)
  • Helgendyrkelse, relikvier og relikvaria
  • Religiøse smykker i øvrigt
  • Overtro – Inskriptioner
  • Overtro – Smykkesten
  • Pagtsmykker

Udgangspunktet er Danmark, men naturligvis sat i kontekst af de massive påvirkninger landet har oplevet fra udlandet op gennem middelalderens århundreder.

Varighed ca. 30-45 minutter. Beregnet publikumstørrelse: 30-50 personer. Vi benytter mobilt lydanlæg (ingen installationer påkrævet).

N.B.: Foredraget om smykker afholdes også som en ikke-programsat, løbende event. Her benyttes konkrete spørgsmål fra publikum som det bærende element, der skaber dialog og væver fortællinger rundt omkring hele smykkeudstillingen på kryds og tværs. Foredraget kan således skifte retning spontant (eller gentage sig selv) i takt med at publikummer stiller sig op og lytter, eller vandrer videre. Warwik oplever denne foredragsform som meget fleksibel og velegnet til et flertal af markeder, jf. fraværet af programsætning.