Smykker og guldsmedekunstMedieval Jewelry

HMD_2012nMan kan sige utroligt meget om folk ved at betragte de ting, de bærer på deres person. Dette er lige så sandt nu som det var i middelalderen. Og hvilke personlige ejendele har vel nogensinde været så højt skattede som smykker?

Warwik præsenterer et foredrag, der omhandler middelalderens smykkebrug og guldsmedekunst – samt al den tro, overtro og symbolik der generelt knyttede sig til datidens smykker.

Under overskriften “Intet middelaldersmykke er tilfældigt” beretter Warwiks ‘handelsmand’ om danske og europæiske smykkefund på tværs af hele middelalderen, fra ca. år 1000 og frem til 1500-tallet.

Foredraget er “hands on” og tager udgangspunkt i efterligninger af ægte middelaldersmykker både fra indland og udland. Narrativet tilsigter at give folk forståelse ikke bare for smykkerne selv men også hele “bagtæppet” – den samtidige kontekst smykkerne blev fremstillet og anvendt i. Således berøres f.eks.

 • Datidens guldsmedeteknikker
 • Metaludvinding
 • Tilgængelighed: Ædelmetaller og smykkesten
 • Sociale dogmer (sømmelighedslove, osv.)
 • Helgendyrkelse, relikvier og relikvaria
 • Religiøse smykker i øvrigt
 • Overtro – Inskriptioner
 • Overtro – Smykkesten
 • Pagtsmykker

Udgangspunktet er Danmark, men naturligvis sat i kontekst af de massive påvirkninger landet har oplevet fra udlandet op gennem middelalderens århundreder.

Varighed ca. 30-45 minutter. Beregnet publikumstørrelse: 30-50 personer. Vi benytter mobilt lydanlæg (ingen installationer påkrævet).

N.B.: Foredraget om smykker afholdes også som en ikke-programsat, løbende event. Her benyttes konkrete spørgsmål fra publikum som det bærende element, der skaber dialog og væver fortællinger rundt omkring hele smykkeudstillingen på kryds og tværs. Foredraget kan således skifte retning spontant (eller gentage sig selv) i takt med at publikummer stiller sig op og lytter, eller vandrer videre. Warwik oplever denne foredragsform som meget fleksibel og velegnet til et flertal af markeder, jf. fraværet af programsætning.

HMD_2012nMuch can be said about people from observing what they wear. This is true now as it was in the middle ages. And which personal possessions have ever been treasured more than jewelry?

Warwik presents a talk on the medieval use of jewelry, the goldsmithing behind it and the rich universe of faith, superstition and symbolism which were generally associated with it. Under the headline “No piece of medieval jewelry is random” the Warwik ‘merchant’ recounts the history of jewelry in Denmark from the 11th to the 16th century.

The talk is “hands on” and makes use of show-piece jewelry based on finds, mainly from Denmark. The overall narrative aims at making the audience understand not only the jewelry but also the whole “back-drop” – that is, the contemporary context in which the jewelry was made and used. Topics include:

 • Medieval goldsmithing
 • Metal extraction
 • Avaliability of precious metals and stones
 • Social dogmas (e.g. sumptuary laws, etc.)
 • Saint worship, relics and reliquaria
 • Other religious jewelry
 • Superstition – Inscriptions
 • Superstition – Precious stones
 • Pact symbolism

The focus of the talk is on Denmark and Danish finds, naturally with due consideration the immense influences which came to the country from abroad.

Duration: 30-45 minutes. Audience size: 30-50 persons. We make use of a mobile speaker system (no installations required).

N.B.: The talk on jewelry and goldsmithing can also be carried out as a continuous event outside the scope of the market programme. This “mode” uses specific questions from the audience as the pitch for dialogue, lecturing and storytelling about particular pieces in the jewelry selection. Eventually all are encompassed, but along the way the talk may shift its content from one moment to the next (or perhaps repeat itself) as new members of the audience join up to listen – or wander off. Warwik has found this kind of talk very flexible and suitable to most fairs due to the absence of programme planning.