Forskning

Warwik-farver.jpgWarwik havde i 2014 besøg af to forskere fra Roskilde Universitet, Kim Esmark og Carsten Tage Nielsen. Med udgangspunkt i tre danske middelaldergrupper (Warwik, Ulvsborgens Venner og Middelalderforeningen Korsfarerne) undersøger de hvorledes middelalderaktører arbejder med fortid. Herunder studeres også hvordan grupperne skaber historie gennem indsatsen med at producere udstyr, udtænke og gennemføre formidling, osv.

Forskningen indgår i Forskningsgruppen Erindring og Historiebrug på Institut for Kultur og Identitet, som i perioden 2013-2106 sætter fokus på re-enactment. Projektet går ud på at undersøge og beskrive middelalderaktørers arbejde med fortiden. Udgangspunktet er, at historie i dag ikke kun produceres af faghistorikere på universiteterne. Den produceres på lige fod i mange andre sammenhænge, blot med andre mål, midler og metoder. Det gælder film, medier, kunst, computerspil, familieerindringer m.v., og det gælder ikke mindst de mange grupper, som beskæftiger sig med levendegørelse af fortid

Projektet munder ud i en dansk antologi (efteråret 2015) og en fælles artikel til et temanummer om autenticitet i det engelsksprogede tidsskrift Rethinking History (vol. 21, no. 2 2017).

I forbindelse med lanceringen af antologien, vil der også blive afholdt et forskningsseminar om re-enactment.