Åbne telte

lejren2.jpgWarwik’s ønske om autenticitet giver gruppen mulighed for at holde “åbne telte” under markeder. Disse telte udstyres udelukkende med inventar som er skabt ud fra historisk kildemateriale fra senmiddelalderen, og disse telte holdes vidåbne i markedets åbningstid. Typisk tilstræbes 2-4 åbne telte.

De åbne telte bliver en del af den “museums-oplevelse”, publikum har mulighed for at få med sig fra Warwik’s lejr: Et indtryk af nogle af de personlige ejendele, senmiddelalderens mennesker ejede og benyttede, samt de omgivelser, de anvendtes i.

Hvert telt er et kombineret opholdsrum og soveværelse for dets ejere, og Warwik lægger vægt på at at dette “privatrum” klart fornemmes. Træsenge og halm-madrasser, skind, små borde, kister, stole, lanterner, beklædningsgenstande og rustningsdele tegner tilsammen et individuelt billede af hver beboer, hvad end denne er ridder, handelsmand, lav-adelig eller simpel soldat.

Publikum er altid meget velkomne til at komme ind i teltene og få “hands-on” oplevelser med sig fra markedet. Warwik oplever generelt de åbne telte som en stærk attraktion og udgangspunkt for mange nysgerrige henvendelser.