Om WarwikAbout Warwik

danehof 2013 15Warwik levendegør middelalderens Skandinavien og Tyskland omkring 1460-80.

Gruppens studier og formidling tager naturligt udgangspunkt i medlemmernes hverdag og personlige interesser. Heriblandt finder man f.eks. adskillige dygtige håndværkere, der formår at genskabe alt fra møbler til køkkenknive, træskærearbejder eller skriveredskaber. Dragterne vi bærer er ligeledes alle syet af gruppens egne medlemmer – hvor de mere ferme hjælper de mindre. For de, der elsker madlavning, er der uendelig fornøjelse i tilberedning af datidens måltider – over åben ild. Vi nyder desuden det store privilegium at have adskillige medlemmer, som er undervisere og pædagoger. Det giver stærk kompetence i at formidle viden til folk i alle aldre. Mange af Warwiks medlemmer har generelt beskæftiget sig med levende, historisk formidling i mange år i andre sammenhænge, hvilket gruppen nyder godt af.

Mange medlemmer har desuden tilegnet sig særlig viden indenfor bestemte områder. Vi har f.eks. en læge der formidler erhvervet som middelalderlig barberkirurg. Vi har en uddannet skrædder med speciale i middelalderens hatte. En materialekemiker der har studeret datidens brug af smykker, ædelsten, metaller og guldsmedeteknikker. Og et par fritidsjægere med ekspertise i middelalderens jagtfænomen, våben og vildt. Blandt adskillige andre.

Vi har taget navnet efter det middelalderlige Varde, da størstedelen af vores medlemmer oprindeligt stammer fra området.danehof 2013 15Warwik re-enacts the late medieval age focusing on Scandinavia and Germany around 1460-1480.

Our research, out-reach and re-enactment is naturally motivated by on our own modern, everyday lives and interests. They gift us with several skilled craftsmen capable of recreating anything from furniture to kitchen knives, wood-cuts or writing utensils. The chlothes we wear have all been sewn by group members – the skilled help the less skilled. For those who love cooking there is endless excitement in preparing the meals of the past – using a wood-fired hearth. The group furthermore enjoy the great priviledge of including several educated teachers who work in schools or kindergartens. This leaves a strong proficiency with imparting knowledge to people of all ages. Generally, many of Warwik’s members have worked with dissemination via re-enactment for several years in other contexts, which is a great benefit to the group.

Apart from this, many Warwik members have acquired special knowledge within different topics. For instance, we have a doctor re-enacting the medieval profession of barber-surgeon. We have a professional tailor specializing in medieval hats. A materials chemist who have studied the use of jewelry, gems, metals and goldsmithing. Not to forget a couple of leasure time hunters with expertise in medieval hunting phenomenons, weapons and game. Among several others.

We have assumed the medieval name of the Danish town Varde, as many members of the group stem from that general area.