Byen WarwikThe town of Warwik

Warwik er det middelalderlige navn for den jyske by Varde. Byen omtales allerede i 1100 tallet som Warwik eller Warwath. Dette er en sammensætning af “War” og “wik”, hvilket er ordene for “Vadested” og “vig”. Navnet hentyder til byens beliggenhed nær den nordlige ende af Ho bugt ved Varde å. I 1234 er Warwik stadig en flække, der dog efterhånden giver ophav til det, der senere bliver Varde Syssel (et len), og byen får i 1442 købstadsprivilegier tildelt af kong Christoffer af Bayern. Dette sker dog først efter bondeoprøret i 1439, hvor sultende og utilfredse bønder angriber kongsborgen senere kendt som Vardehus og brænder denne ned til grunden. Kongen reagerer prompte med at sende tropper til byen hvor oprørerne slås ned og dele af byen bliver brændt af.“Warwik” is the medieval name of the town of Varde, located in Western Jutland (Denmark). Records of the town begin in the 12th century as Warwik or Warwath. This is a contraction of the words “War” (flat-sounding “a”) and “wik” which translates into “ford” and “cove”, respectively. The name refers to the location of the town near the Northern end of the Ho bay and next to Varde river. In 1234, Varde is still a small village. It gradually becomes the center of Varde Syssel (a fief) and in 1442 the town is granted trade privileges by the king Christopher of Bavaria. This happens in the wake of the 1439 revolt where hungry and angry peasants attack the castle Vardehus and burns it to the ground. The king promptly responds by dispatching troops to the town where the rebellion is swiftly struck down and parts of the town set on fire.