VirkemidlerInstruments

HMD_2012pWarwiks foredragskoncepter og lejr er vores primære instrumenter til inddragelse af publikum i en levende og spændende oplevelse af middelalderen. Vi lægger vægt på at skabe indtryk til alle sanserne.

Lejren består fortrinsvist af privatejede telte, der er indrettede med borde, senge, møbler, værktøjer, spisegrej og meget mere. Herudover finder man typisk en lille kamp-plads til fægtning og våbendemonstration m.m., kogeøen med al dens madlavning og et opholdsområde under en stor fællespavillion. I et par mindre rundtelte findes bl.a. barberkirurgens stand med håndsmedede kirurgiske instrumenter eller handelsmanden med hans smykker. Lejren krones af Warwik’s store, burgundiske pavillion, der tjener som opholdsrum, soveplads, våbentelt og udstillingareal.

Vores mål er at lejren i sig selv skal være et aktiv. Den skal være spændende at besøge og udforske for publikum. Oplevelselserne komplementeres af foredragskoncepterne vi udbyder; her suppleres den “autonome” læring med aktiv formidling – en undervisning – hvor publikum er modtagerne.

Vores medlemmer er ikke-religiøse og ikke-politiske, og vi deltager i markeder på denne præmis. Vi er alene interesserede i historie. Gruppens medlemmer har alle normale jobs og liv ved siden af Warwik, og vi opfatter således gruppen som vores fælles hobby og projekt.

HMD_2012pWarwik’s out-reach concepts and camp comprise our main instruments for offering an interesting, “live” history experience to the audience. We try to make impressions for all the senses.

The camp consists of privately owned tents furnished with tables, beds, furniture, tools, utensils and much more. Apart from tents the camp typically contain a small arena, an open wood-fired raised hearth for cooking, a common area under our Grand Pavillion with tables, the stands of the merchant and the barber surgeon (complete with replica surgical instruments) and finally an Burgundian Pavillion serving as exhibition tent for weapons and armours.

Our goal is to make the camp a true asset. It must be exciting and interesting for the audience to study and pry around in. The experiences are complemented by the talk-concepts we offer; here, the “autonomous” education is supplemented with active out-reach – an education – aimed at the public.

Our members are non-religious and non-political, and we conduct our business on that basis. Our interest lies with History. We all have normal jobs beside the Warwik activities, and regard the group as a common hobby and “project”.